Van begeleid naar zelfstandig wonen

Als je begeleid wordt in een woonvoorziening in de Drechtsteden word je bij de voorbereiding op zelfstandig wonen ondersteund. Je begeleider helpt je hierbij en doorloopt samen met jou een aantal stappen. Dit gaat als volgt:

Meer informatie over de stappen in het proces en de werkafspraken, download de folder Werkafspraken Route (beschermd) thuis in de wijk.
Formulier A
:Checklist: welke route past bij woon(zorg)vraag cliënt?
Formulier B: Aanvraagformulier voorrang en directe bemiddeling
uitstroom uit instellingen – woonzorgparagraaf